7. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo potrebujeme medzinárodné organizácie?

Autor: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

Ahojte, moje meno je Lucia Mokrá a vítam Vás na ďalšej prednáške v cykle Detskej Univerzity Komenského v roku 2020. Moja téma je Prečo potrebujeme medzinárodné organizácie? a túto tému som si zvolila aj preto že pôsobím v tejto oblasti. Som dekankou fakulty sociálnych a ekonomických Komenského v Bratislave. Posobím v oblasti európskeho práva a európskych štúdií a ako expertka reprezentujem Slovenskú republiku v organizácii UNESCO.

Pozrite si správne odpovede z 7. skúšobného testu

1. Na akej fakulte pani docentka pôsobí?
Správna odpoveď: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
2. Čo je medzinárodná organizácia?
Správna odpoveď: Zoskupenie najmenej 3 suverénnych štátov
3. Po koľkoročnej vojne sa uzavrel Vestfálsky mier?
Správna odpoveď: 30 ročnej
4. Ktorá bola prvá všeobecná medzinárodná organizácia?
Správna odpoveď: Liga národov
5. Kedy táto prvá všeobecná medzinárodná organizácia začala pôsobiť?
Správna odpoveď: V rokoch 1918-1919
6. V ktorom roku vznikla Organizácia spojených národov?
Správna odpoveď: 1945
7. Aká časť OSN sídli v Haagu?
Správna odpoveď: Súdny dvor
8. Koľko organizácií združovalo OSN pred rokom 2019?
Správna odpoveď: 15 organizácií
9. Koľko organizácií združuje OSN v roku 2020?
Správna odpoveď: 16 organizácií
 

Ďalšie užitočné informácie

 

Chceš vedieť o prednášajúcom viac?

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Čo sa deje v detskej univerzite? 
prečítaj si noviny:


Noviny číslo 7

Pridaj sa na sieti!
čakajú ťa novinky aj spolužiaci: