2. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo vznikajú pandémie a čo sú vírusy?

Autor: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., riaditeľka, Biomedicínske centrum SAV 

"Milí študenti detskej univerzity Komenského, je mi ľúto že nemôžem sa s Vami osobne stretnúť ale pokúsim sa aspoň takto vzdialene z pódia Divadla Aréna Vám predstaviť tému, ktorá veľmi rezonuje v súčasných mesiacoch a je to téma pandémií a vírusov."

Pozrite si správne odpovede z 2. skúšobného testu

1. Čo je to pandémia?
Správna odpoveď: Celosvetové rozšírenie nového ochorenia
2. Ako sa volá baktéria spôsobujúca čierny mor?
Správna odpoveď: Yersinia pestis
3. Prečo sa španielska chrípka volá “španielska”?
Správna odpoveď: Lebo Španielsko bolo prvé, ktoré ohlásilo prípad tejto choroby
4. Čo spôsobilo väčšinu pandémií?
Správna odpoveď: Vírusy
5. Čo sú vírusy?
Správna odpoveď: Najmenšie systémy na rozhraní živej a neživej hmoty
6. Pod pojmom vektory v epidemiológií rozumieme?
Správna odpoveď: Prenášače vírusov
7. Aký vírus spôsobil začiatkom 80. rokov 20. storočia pandémiu, ktorá trvá dodnes?
Správna odpoveď: Vírus HIV
8. Akú chorobu spôsobuje SARS-CoV-2?
Správna odpoveď: COVID-19
9.Akým typom mikroskopu je možné sledovať aj tie najmenšie vírusy?
Správna odpoveď: Elektrónovým mikroskopom
 

Ďalšie užitočné informácie

 

Kto je autorom tejto prednášky?

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

Čo sa deje v detskej univerzite? 
prečítaj si noviny:


Noviny číslo 2

Pridaj sa na sieti!
čakajú ťa novinky aj spolužiaci: