1. prednáška

 

Téma prednášky: Uvítacia prednáška 18. ročníka

Autor: Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vážení žiaci a milí študenti, vitajte na tomto netradičnom online ročníku detskej Univerzity Komenského 2020, ktorá sa organizuje tento rok aj s podporou Ministerstva školstva. Všetky prednášky sa tu začínajú slovom "prečo". Takže ja by som sa mohol opýtať "Prečo ste tu?" alebo "Prečo sa učíme?" A odpoveď by bola, že ste tu v prvom rade hlavne pre seba, učíte sa hlavne pre seba. Prihlásili ste sa sem, aby ste sa niečo dozvedeli a aby ste niečo dosiahli. Nie je úplne dôležité, koľko bodov dostanete v testoch, v jednotlivých prednáškach. Je dôležité to, čo si z prednášok a z tohto leta odnesiete a ako to potom využiete v živote. Preto pevne verím, že na DUK sa dozviete čo najviac, a že sa tu objavia zaujímavé témy.

Pozrite si správne odpovede z 1. skúšobného testu

1. Súčasťou akej európskej siete detských univerzít je DUK?
Správna odpoveď: EUCU.NET
2. Koľké narodeniny pred nedávnom oslávila Univerzita Komenského?
Správna odpoveď: 101 rokov
3. Prečo sa podľa pána ministra učíme?
Správna odpoveď: Pre seba
4. Ktorá fakulta UK uskutočnila prvé online štátnice v histórii Slovenskej republiky?
Správna odpoveď: Lekárska fakulta
5. Kto založil, pred 18 rokmi, detskú Univerzitu Komenského?
Správna odpoveď: Juraj Kukura
6. Ako sa volal prvý rektor UK v Bratislave?
Správna odpoveď: Kristián Hynek
7. Čo získal človek, ktorý sa v príbehu o Mount Evereste, dostal na vrchol iba za pomoci vlastných síl?
Správna odpoveď: Skúsenosť a pocit štastia
8. V čom je výnimočný aktuálny ročník detskej Univerzity Komenského?
Správna odpoveď: Je to prvý ročník, ktorý prebehne výlučne online formou
9.Aký je rozdiel medzi lektorom a rektorom?
Správna odpoveď: Lektor na univerzite učí a rektor ju "riadi"
 

Ďalšie užitočné informácie

 

Kto je autorom tejto prednášky?

Mgr. Branislav Gröhling


Prof. JUDr. Marek Števček, PhD.


Mgr. art. Juraj Kukura


 

Čo sa deje v detskej univerzite? 
prečítaj si noviny:


Noviny číslo 1

Pridaj sa na sieti!
čakajú ťa novinky aj spolužiaci: