7. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo chceme rozumieť Číňanom?

Autor: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Čínska civilizácia je jednou z najstarších civilizácií na svete, sami Číňania hovoria, že je stará päť tisíc rokov. Jedným z najdôležitejších prameňov pri poznávaní starých kultúr je písmo. Najstaršie známe a dochované čínske písomné pamiatky datujeme už do 13. storočia pred naším letopočtom. Boli to nápisy na korytnačích pancieroch a kostiach (lopatkách hovädzieho dobytka), kde sa zaznamenávali výsledky vešteckých predpovedí, neskôr nápisy na bronzových nádobách.

Videozáznam z prednášky

Stiahnite si prednášku v PDF formáte
Prednáška číslo 7: Prečo chceme rozumieť Číňanom?

Pozrite si správne odpovede z 7. skúšobného testu

1. Ako stará je čínska civilizácia?
Správna odpoveď: 5000 rokov 
2. Ako dlho môžeme sledovať kontinuitu v požívaní čínskeho písma?
Správna odpoveď: 3000 rokov
3. Aké dve zložky obsahuje čínske písmo?
Správna odpoveď: Významovú a fonetickú zložku
4. Koľko znakov obsahuje čínsky jazyk?
Správna odpoveď: Až 50000 znakov
5. Čo je to sinocentrizmus?
Správna odpoveď: Je to to že sa Čína pokladala za civilizačne nadradenú oproti okolitým národom a etnikám
6. Aké vynálezy pochádzajú z číny?
Správna odpoveď: Papier, pušný prah a kompas
7. Čo znamená "Zhongguo"?
Správna odpoveď: Ríša stredu
8. Aký význam má znak 妈?
Správna odpoveď: Mama
9. Na čom sa zachovali najstaršie čínske písomné pamiatky?
Správna odpoveď: Korytnačie panciere a kosti(hovädzie lopatky)

Galéria

 

Ďalšie užitočné informácie

 

Chceš vedieť o prednášajúcom viac?
CV Prof. Mgr. Jana Benická, PhD.

Čo sa deje v detskej univerzite? 
prečítaj si noviny:


Noviny číslo 7

Pridaj sa na sieti!
čakajú ťa novinky aj spolužiaci: