6. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo potrebujeme dýchať?

Autor: Doc. Mgr. Peter Polčic, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Možno ste sa niekedy zamysleli nad otázkou z názvu tejto prednášky. Ponúka sa jednoduchá odpoveď. Dýchame preto, aby sme sa nezadusili. Čo to však znamená? Prečo nemôžeme bez dýchania žiť? Prečo sa nesmieme zadusiť? Skutočný dôvod by sme jednoducho mohli zhrnúť do nasledujúcej vety. Pre svoj život potrebujeme energiu, a energiu získavame chemickými reakciami v ktorých sa spotrebúva kyslík. Preto musíme dýchať. Poďme sa však na to pozrieť poriadne. Pokúsme sa vysvetliť si, čo je to energia, prečo ju stále potrebujeme, ako ju naše telo získava a akú úlohu v tom celom hrá kyslík a dýchanie.

Videozáznam z prednášky

Stiahnite si prednášku v PDF formáte
Prednáška číslo 6: Prečo potrebujeme dýchať?

Pozrite si správne odpovede z 6. skúšobného testu

1. Vysvetlenie pojmu energia znie?*
Správna odpoveď: Schopnosť nejakej sústavy konať prácu 
2. Od čoho závisí polohová energia telesa?
Správna odpoveď: Od hmotosti daného telesa a výšky nad zemou, v ktorej je umiestnené
3. Čo hovorí zákon zachovania energie?
Správna odpoveď: Hovorí, že sa v každej izolovanej sústave celková energia zachováva
4. Kde sa skrýva chemická energia?
Správna odpoveď: V chemických väzbách medzi atómami v molekulách
5. Z katabolických reakcí v našom tele získavame?
Správna odpoveď: Energiu
6. Anabolická reakcia vytvára?
Správna odpoveď: Zložitejšie látky z jednoduchých látok za pomoci energie získanej v katabolických reakciách
7. Z čoho je tvorený adenozíntrifosfát?
Správna odpoveď: Adenozíndifosfát a jeden zvyšok kyseliny fosforečnej
8. Koľko ATP sa priemerne skladuje v ľudskom tele?
Správna odpoveď: Asi 100-200g
9. Pre odbúranie živín a získanie energie je esenciálny ktorý plyn?
Správna odpoveď: Kyslík

Galéria

 

Ďalšie užitočné informácie

 

Chceš vedieť o prednášajúcom viac?
CV Doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.

Čo sa deje v detskej univerzite? 
prečítaj si noviny:


Noviny číslo 6

Pridaj sa na sieti!
čakajú ťa novinky aj spolužiaci: