5. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo je umenie dôležité pre život?

Autor: Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., prorektor pre výskum a umeleckú činnosť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Čo je to umenie? Jedinú, jednoznačnú a všeobecne platnú definíciu, čo je umenie – nepoznáme. Čo myslíte – je to dobre alebo nie? Alebo si položme otázku ináč – je možné sformulovať takúto definíciu, ktorá by mohla mať všeobecnú platnosť, ako napr. prírodné zákony s nemeniacimi sa súvislosťami medzi vecami, javmi či vlastnosťami v prírode. Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše - jedna z foriem osvojovania si sveta človekom. Je predmetom skúmania estetiky, umenovedy a filozofie umenia. Aj takto sformulované tvrdenie (jedno z mnohých) by sa dalo akceptovať. V každom prípade je umenie pevnou a dôležitou súčasťou nášho života.

Videozáznam z prednášky

Stiahnite si prednášku v PDF formáte
Prednáška číslo 5: Prečo je umenie dôležité pre život?

Pozrite si správne odpovede z 5. skúšobného testu

1. V akom veku prichádza človek do styku s umením?
Správna odpoveď: V ranom veku
2. Čo predstavuje humanistické poslanie umenia?
Správna odpoveď: Umenie slúži dobru, nie zlu
3. Čo umenie ponúka človeku?*
Správna odpoveď: Reflexiu
4. V roku 1989 bolo umenie čím?
Správna odpoveď: Nositeľom veľmi kritických postojov voči negatívnym spoločenským javom - politickým, sociálnym, kultúrnym, enviromentálnym a pod.
5. Komu vďačíme za zachovanie celosvetového kultúrneho dedičstva?
Správna odpoveď: Reštaurátorom a archeológom
6. Čo je to umenie?
Správna odpoveď: Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše - jedna z foriem osvojovania si sveta človekom
7. Čo radíme do audiovízie?
Správna odpoveď: Hudobné umenie, tanečné umenie, divadelné umenie, filmové umenie a multimédiá
8. Čo patrí do výtvarného umenia?
Správna odpoveď: Maliarstvo, sochárstvo , grafika, ilustrácia, fotografia, intermédia, úžitkové umenie
9. Koľko druhov dizajnu poznáme?
Správna odpoveď: 4

Galéria

 

Ďalšie užitočné informácie

 

Chceš vedieť o prednášajúcom viac?
CV Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Čo sa deje v detskej univerzite? 
prečítaj si noviny:


Noviny číslo 5

Pridaj sa na sieti!
čakajú ťa novinky aj spolužiaci: