3. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo sa bojíme?

Autor: Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Bojíme sa preto, že to potrebujeme. Strach máme vrodený. Chráni nás predtým, aby sme si ublížili alebo aby sme sa vyhli nebezpečenstvu. Už u najmenších detí, hneď po pôrode sa dá vyvolať reakcia, ktorá zodpovedá „nastrašeniu“. Je to vrodený reflex, nazýva sa Morov reflex. Dieťa ním reaguje na rýchlu zmenu a typicky roztiahne ruky a nohy. U všetkých detí by mal byť prítomný. Je to vlastne úľak – zľaknutie sa. To, že je prítomný veľmi skoro, ďaleko predtým, než mozog dozrie, svedčí o tom, že sa na ňom podieľajú ešte nezrelé súčasti mozgu – centrálneho nervového systému.

Videozáznam z prednášky

Stiahnite si prednášku v PDF formáte
Prednáška číslo 3: Prečo sa bojíme?

Pozrite si správne odpovede z 3. skúšobného testu

1. Ako sa volá vrodený reflex zodpovedný za "nastrašenie"?
Správna odpoveď: Morov reflex
2. Ako sa u detí prejavuje daný reflex?
Správna odpoveď: Dieťa roztiahne nohy a ruky
3. V akom veku je predpoklad že sa spomínaný reflex stratí?
Správna odpoveď: 4 mesiace
4. Ako nazývame reakciu, ktorá sa nachádza u baktérií?
Správna odpoveď: Taxia
5. Aká je známa reakcia na nastrašenie?
Správna odpoveď: Boj alebo útek
6. V čom spočíva Pavlovov pokus?
Správna odpoveď: Pavlov dával psom jesť po zvuku zvončeka a psi neskôr začali slintať už len pri zvuku zvončeka
7. Ktorá časť mozgu je pri strachu najdôležitejšia?
Správna odpoveď: Amygdala
8. Ako nazývame strach z vecí alebo situácií?
Správna odpoveď: Fóbia
9. Akými postupmi sa dá strach liečiť?
Správna odpoveď: Psychoterapia a lieky

Galéria

 

Ďalšie užitočné informácie

 

Chceš vedieť o prednášajúcom viac?
CV Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Čo sa deje v detskej univerzite? 
prečítaj si noviny:


Noviny číslo 3

Pridaj sa na sieti!
čakajú ťa novinky aj spolužiaci: