2. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo nás detstvo ovplyvní na celý život?

Autor: Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

V ostatných rokoch veľa vedeckých výskumov potvrdilo to, čo odpradávna ľudia verili, lebo to tak cítili. Dieťa od najútlejšieho veku na to, aby mohlo naplno a všestranne rozvinúť svoju osobnosť a potenciál, ktorý v sebe nosí, na to, aby raz mohlo byť plnohodnotným človekom a rodičom, potrebuje žiť vo vzťahoch, ktoré mu dávajú bezpečie a istotu. Inými slovami: od najútlejšieho veku sa potrebuje cítiť milované. Ak podstatnú časť detstva lásku od nikoho nedostávalo, v budúcnosti ju bez vnútorného uzdravenia nebude vedieť prijímať, ani dávať.

Videozáznam z prednášky

Stiahnite si prednášku v PDF formáte

Prednáška číslo 2: Prečo nás detstvo ovplyvní na celý život?

Pozrite si správne odpovede z 2. skúšobného testu

1. Čo ukázali výskumy mozgu zanedbaných detí?
Správna odpoveď: Ich mozog je omnoho slabšie rozvinutý a obsahuje menej synaptických spojení
2. Kedy dieťa získava schopnosť komunikovať a teda tvoriť vzťahy?
Správna odpoveď: Už v prenatálnom období
3. Čo u detí dozrieva v 24.-28,týždni prenatálneho vývoja?
Správna odpoveď: Zmysly 
4. Ktorý odvážny vedec tvrdí že emocionálna pamäť je funkčná už od počatia dieťaťa?
Správna odpoveď: G. Brekhman
5. Čo sa považuje za výborný prostriedok nadviazania vzťahu s prenatálnym dieťaťom?
Správna odpoveď: Hudba a spev
6. Kto vyslovil citát: „Matka dáva dieťaťu bezpečie a istotu dovnútra a otec ho bezpečne púšťa do sveta“?
Správna odpoveď: P.F. Freybergh
7. Čo je potrebné k zdravému emocionálnemu vývinu dieťaťa?
Správna odpoveď: Láska,prijatie a podpora
8. Na akej katedre pôsobí Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.?
Správna odpoveď: Katedra prenatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied
9. Kto napísal rozprávku Ako sa chytajú opice?
Správna odpoveď: Brunno Ferrero


 

Galéria

 

Ďalšie užitočné informácie

 

Chceš vedieť o prednášajúcom viac?
CV Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Čo sa deje v detskej univerzite? 
prečítaj si noviny:


Noviny číslo 2

Pridaj sa na sieti!
čakajú ťa novinky aj spolužiaci: