1. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo si nemôžeme kúpiť mobil?

Autor: Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Pointou tejto prednášky je, že môžete. No je to zložitejšie a dlho som nad tým premýšľal, ako to poňať. No v zásade existuje niečo, čo sa volá právo. Existujú takí ľudia ako ja – právnici, ktorí sa opierajú o to, čo sa môže a čo sa nemôže, čo sa smie a čo nesmie. A presne o tomto bude dnešná prednáška. Čo môžete ako deti, čo musíte ako deti, na čo máte právo, aké máte povinnosti a za čo všetko zodpovedáte. Takže predpokladám, že viacerí, ktorých by som sa teraz spýtal, či si ten mobil môžu kúpiť, by odpovedali, že niekedy áno a niekedy nie. Celou prednáškou sa teraz budeme zaoberať, kedy áno a kedy nie. Bude to trošku zložitejšie, pretože treba spojiť tri základné pojmy.

Videozáznam z prednášky

Stiahnite si prednášku v PDF formáte


Prednáška číslo 1: Prečo si nemôžete kúpiť mobil?

Pozrite si správne odpovede z 1. skúšobného testu

1. Čo znamená pojem právna subjektivita?
Správna odpoveď: Spôsobilosť byť nositeľom akéhokoľvek práva
2. Kedy sa získava právna spôsobilosť na dedenie?
Správna odpoveď: Ešte pred narodením
3. Môže nám byť odobratá právna subjektivita?
Správna odpoveď: Nie 
4. Čo znamená pojem spôsobilosť na právne úkony?
Správna odpoveď: Rozumieme ňou spôsobilosť osôb vlastným konaním a vo vlastnom mene právne konať
5. Čo by mal skúmať predavač pri predaji?
Správna odpoveď: Rozumovú vyspelosť, vôlovú zložku a či je to úkon primeraný veku
6. Kto za nás vykonáva právne úkony pokiaľ na ne niesme spôsobilí?
Správna odpoveď: Zákonný zástupca
7. Deliktuálna spôsobilosť je?
Správna odpoveď: Je to, kto zodpovedá za škodu, ktorú vy deti spôsobíte
8. Aká bola hranica deliktuálnej spôsobilosti na začiatku 19. storočia?
Správna odpoveď: 7 rokov
9.Kto môže rozhodnúť o platnosti alebo neplatnosti právneho úkonu?
Správna odpoveď: Sudca
 

Galéria

 

Ďalšie užitočné informácie

 

Chceš vedieť o prednášajúcom viac?

CV Prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Čo sa deje v detskej univerzite? 
prečítaj si noviny:


Noviny číslo 1

Pridaj sa na sieti!
čakajú ťa novinky aj spolužiaci: