7. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo je šport dobrou investíciou do života?

Autor: Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK

Šport z latinského disportáre (rozptyľovať sa, baviť sa); zo staroanglického disporte (zábava, rozptýlenie). Európska charta o športe z r. 1992 definuje ŠPORT ako fenomén, ktorý zahŕňa všetky formy pohybovej aktivity, cieľom ktorých je prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej činnosti preukázať zvýšenú telesnú zdatnosť a duševnú pohodu ľudí, formovať sociálne väzby, alebo dosiahnuť výkon v súťažiach na všetkých úrovniach.

Videozáznam z prednášky

Stiahnite si prednášku v PDF formáte

Prednáška číslo 7: Prečo je šport dobrou investíciou do života? (PDF)

Pozrite si správne odpovede zo 7. skúšobného testu

1. V ktorom roku vznikla Európska charta o športe?Správna odpoveď: 1992 

2. Koľko športov máme na Slovensku?
Správna odpoveď: 107
3. Koľko medailistov má Slovensko v histórií OH a ZOH?
Správna odpoveď: 26 
4. Koľko medailí získali Slovenskí športovci na OH a ZOH?
Správna odpoveď: 33
5. Aký podiel má šport na výkone Slovenskej ekonomiky?
Správna odpoveď: 2,2%
6. Čo je identifikované ako štvrtý rizikový faktor úmrtnosti?
Správna odpoveď: Športová inaktivita
7. Na akej fakulte pôsobí Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.?
Správna odpoveď: FTVŠ UK
8. Koľko krokov denne by mal optimálne spraviť človek vo veku 5 až 19 rokov?
Správna odpoveď: Aspoň 12000 
 

Galéria

 

Ďalšie užitočné informácie

 

Chceš vedieť o prednášajúcom viac?

foto.jpg

CV Marián Vanderka.pdf

Čo sa deje v detskej univerzite? 
prečítaj si noviny:

Noviny číslo 7.pdf

Pridaj sa na sieti!
čakajú ťa novinky aj spolužiaci: