4. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo aj grafity môžu byť kultúrnymi pamiatkami?

Autor: Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Filozofická fakulta UK

Ľudské ale napríklad aj živočíšne spoločenstvá dokážu odovzdávať informácie nielen geneticky ale aj priamou či nepriamou komunikáciou. Čím vyspelejšie spoločenstvo, tým sofistikovanejší spôsob vzájomného informovania používa. Napríklad psi si pachovou značkou (nepriama komunikácia bez kontaktu jedincov) vymedzujú svoje teritórium, včely si pohybmi (priama komunikácia) dokážu odovzdať informáciu o polohe znášky. Ľudia si evolúciou vytvorili dva významné komunikačné systémy, pomocou ktorých dokážu odovzdávať aj abstraktné myšlienky – priamy (reč) a nepriamy (písmo).

Videozáznam z prednášky

Stiahnite si prednášku v PDF formáte

Prednáška č. 4: Prečo aj grafity môžu byť kultúrnymi pamiatkami? (PDF)

Pozrite si správne odpovede z 4. skúšobného testu

1. Čo si vymedzujú psi pachovou značkou?
Správna odpoveď: Teritórium 
2. Ako sa volá Sumerský boh múdrosti?
Správna odpoveď: Enki
3. Kto sprostredkoval písmo ľudu v starovekom Egypte?
Správna odpoveď: Boh múdrosti Thovth
4. Kto ako prvý laicizoval písmo?
Správna odpoveď: Gréci
5. Kedy sa objavil najstarší nápis severne od Álp?
Správna odpoveď: 3000-3500 rokov dozadu
6. Odkiaľ tento nápis pochádzal?
Správna odpoveď: Z južného Grécka
7. Kedy sa na naše územie prvýkrát po páde rímskej ríše dostalo písmo?
Správna odpoveď: Okolo 9. storočia
8. Čo sa často v dnešnej dobe spája s grafitmi?
Správna odpoveď: Vandalizmus
 

Galéria

 

Ďalšie užitočné informácie

 

Chceš vedieť o prednášajúcom viac?

CV Juraj Šedivý (PDF)

Čo sa deje v detskej univerzite? 
prečítaj si noviny:

Noviny číslo 4 (PDF)

Pridaj sa na sieti!
čakajú ťa novinky aj spolužiaci: