3. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo môžu policajti nasadzovať putá?

Autor: Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Právnická fakulta UK

Policajt môže byť občan SR, s trvalým pobytom v SR, ak dosiahol vek 21 rokov, je bezúhonný, má maturitu a prešiel náročnými fyzickými a psychickými testami (cca 6-8 hodín).Hlavnou úlohou policajta je pomáhať a chrániť život, zdravie, majetok a hodnoty iných ľudí. Policajt v službe spravidla koná keď je ohrozený život, zdravie, majetok, verejný poriadok atď. Nakoľko je v záujme celej spoločnosti, aby ľudia žili v zhode, mieri a navzájom si neubližovali, tak na boj s týmito javmi spoločnosť o.i. priznala policajtovi celý rad oprávnení a možností, ktoré nemá nikto iný. V prvom rade policajt nosí strelnú zbraň a môže ju použiť, v druhom rade policajt v službe je považovaný za verejného činiteľa, tak ako prezident SR, predseda vlády, poslanci atď.

Videozáznam z prednášky

Stiahnite si prednášku v PDF formáte


Prednáška č.3: Prečo môže policajt nasadzovať putá.pdf

Pozrite si správne odpovede z 3. skúšobného testu

1. Kto môže byť policajt?
Správna odpoveď: Občan SR, s trvalým pobytom v SR, ak dosiahol vek 21 rokov, je bezúhonný, má maturitu a prešiel náročnými fyzickými a psychickými testami (cca 6-8 hodín)
2. Kto je verejný činiteľ?
Správna odpoveď: Policajt
3. Kedy môže policajt použiť donucovacie prostriedky?
Správna odpoveď: Ak osoba nebude spolupracovať dobrovoľne a neuposlúchne ani výzvu policajta
4. Na koľko hodín môže určený policajt zadržať podozrivú osobu?
Správna odpoveď: 48 hodín, 96 ak ide o teroristu
5. Čo použije policajt ak je podozrenie že putá budú neúčinné?
Správna odpoveď: Spútavací opasok
6. Môže policajt použiť zbraň v nutnej obrane alebo krajnej núdzi?
Správna odpoveď: Áno
7. Môže policajt odpočúvať a zaznamenávať telefonickú, alebo elektronickú komunikáciu?
Správna odpoveď: Áno, v procese vyšetrovania
8. Ak mám 20 rokov môžem sa stať policajtom na Slovensku?
Správna odpoveď: Nie, povinný minimálny vek je 21 rokov
 

Galéria

 

Ďalšie užitočné informácie

 

Chceš vedieť o prednášajúcom viac?

Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Čo sa deje v detskej univerzite? 
prečítaj si noviny:


Noviny číslo 3.pdf

Pridaj sa na sieti!
čakajú ťa novinky aj spolužiaci: