7. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie?
Autor: Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

S istým zjednodušením možno povedať, že všetky organizmy, čiže všetky formy života na Zemi, nie sú ničím iným, ako osobitou konfiguráciou usporiadania hmoty. Ide pritom o tú istú hmotu (rovnaké atómy), z akej sa skladá neživá príroda, ale aj neživé predmety vyrobené človekom. Aj naše ľudské telo je poskladané z tej istej hmoty z akej sa skladá napríklad telo žirafy, ale aj prach na ceste alebo počítač, na ktorom píšem tento príspevok. Rozdiel je „len“ v tom, ako je hmota usporiadaná. Tento rozdiel však má zásadný význam, pretože osobitne usporiadaná hmota, akou sa vyznačujú živé bytosti, má aj dve mimoriadne dôležité osobité vlastnosti: 1) aktívnu premenlivosť a prispôsobivosť podmienkam prostredia a 2) schopnosť dlhodobej existencie v meniacich sa podmienkach. Ako sa však takáto osobitá konfigurácia usporiadania hmoty vytvorí?

Videozáznam z prednášky

 

Stiahnite si prednášku v PDF formáte

Prednáška č. 7: Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie (PDF) 

Pozrite si správne odpovede zo 7. skúšobného testu

1. Aké sú dva nevyhnutné základné zdroje informácií na vybudovanie dospelého jedinca každého mnohobunkového organizmu?
Správna odpoveď: Genetický a epigenetický
2. Čo je ontogenéza?
Správna odpoveď: Interakcia minulosti a súčasnosti, cieľom ktorej je úspešná budúcnosť
3. Ako vznikajú invázne druhy organizmov?
Správna odpoveď: Pomocou človeka sa dostanú do iného, pre nich neprirodzeného prostredia a prudko sa rozmnožia
4. Netýkavka žliazkatá je?
Správna odpoveď: Invázny druh vyskytujúci sa na území Slovenska
5. Taraxacum officinale je označenie pre?
Správna odpoveď: Púpavu lekársku
6. Ekológia je veda ktorá?
Správna odpoveď: Skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím
7. Genotyp jedinca obsahuje?
Správna odpoveď: Pomerne podrobný návod, aký druh organizmu sa má počas ontogenézy vybudovať
8. Ako je možné že sa ľudské telo skladá z rovnakých látok ako žirafie telo alebo stolový počítač?
Správna odpoveď: Je to možné kvôli rôznemu usporiadaniu hmoty
9. Čo patrí medzi najaktuálnejšie témy svetovej ekológie?
Správna odpoveď: Výskum biologických invázii

Galéria

 

Ďalšie užitočné informácie

 

Životopis: Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.
CV Vladimír Kováč.pdf

Prečítajte si NOVINY číslo 1
Noviny číslo 7.pdf

Diskutujte aj na Facebooku

Diskutujte o prednáške aj na Facebooku