6. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo zabúdame?
Autor: Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc, PhD.

Keby človek nezabúdal, bolo by to zázračné a fantastické. Mali by sme pamäť ako počítač, nemuseli by sme si nosiť papieriky s poznámkami, hanbiť sa v situáciách, keď sa nám prihovorí dávny známy a my si nepamätáme jeho meno, alebo ho vôbec nevieme zaradiť.
Ľahko by sme si zapamätali celé knihy a problémy - so vzdelávaním by už neboli problémy. Buďme však radi, že zabúdame. Potrebné je to hlavne pri bolestivých a nepríjemných, trápnych zážitkoch, ktoré naozaj chceme čo najskôr vymazať z pamäti, aby sme sa mohli sústrediť na niečo nové, oveľa príjemnejšie a aktuálnejšie. Dôležité je to aj preto, aby sa nám v pamäti zbytočne neplietli veci a javy, ktoré pre nás už dávno stratili význam.

Videozáznam z prednášky

 

Stiahnite si prednášku v PDF formáte

Prednáška č. 6: Prečo zabúdame?

Pozrite si správne odpovede z 6. skúšobného testu

1. Koľko hlavných komponentov má pamäť?
Správna odpoveď: 3 komponenty 
2. Kto svojím experimentom demonštroval že k zabúdaniu dochádza postupne?
Správna odpoveď: Hermann Ebbinghaus
3. Ktorí pán/ páni patria do tzv anglickej školy?
Správna odpoveď: Všetci traja
4. Ktorá teória opisuje zabúdanie na základe rivalizácie „čerstvo ukladaných“ a „starých“ informácií?
Správna odpoveď: Teória interferencie
5. Na základe teórie interferencie sa mi bude najhoršie pamätať?
Správna odpoveď: Stred knihy
6. Freudovské potláčanie spomienok za účelom ochrany samého seba patrí do teórie?
Správna odpoveď: Do teórie úmyselného zabúdania
7. Zeigarnikovej efekt hovorí o tom že si isté úlohy pamätáme lepšie a síce?
Správna odpoveď: Úlohy neukončené a prerušované
8. Čo spôsobuje že sa staré vedomosti a návyky ťažko odstraňujú?
Správna odpoveď: Proaktívny útlm a interferenčné vplyvy
9. Ako sa nazývajú komponenty pamäte?
Správna odpoveď: Kódovanie, podržanie, vybavenie

Galéria

 

Ďalšie užitočné informácie

 

Životopis: Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc, PhD.
CV Igor Brezina.pdf

Prečítajte si Noviny číslo 6
Noviny číslo 6.pdf

Diskutujte aj na Facebooku

Diskutujte o prednáške aj na Facebooku