3. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo hudba niekedy ladí a niekedy neladí?
Autor: doc. Mária Heinzová, ArtD.

Ak sa vyberieme na koncert filharmónie, komorného orchestra alebo na operné predstavenie, pred začiatkom koncertu jeden z hráčov orchestra zahrá určitý tón, podľa ktorého si všetci ostatní hráči naladia svoje hudobné nástroje. Toto ladenie je nevyhnutné, ak má byť  skladateľovo dielo predvedené správne, ak má hudba ladiť. Pokiaľ by sa hráči pred koncertom starostlivo nenaladili, poslucháči by to ihneď spoznali, hudba by im nepriniesla očakávaný zážitok a pri prvej príležitosti by pravdepodobne z koncertu v tichosti odišli.

Videozáznam z prednášky

 

Stiahnite si prednášku v PDF formáte

Prednáška č. 3 Prečo hudba niekedy ladí a niekedy neladí (PDF)

Pozrite si správne odpovede z 4. skúšobného testu

1. Podľa akého tónu sa ladia nástroje v orchestri?
Správna odpoveď: Tónu a1
2. Ktorý matematik zaviedol tzv. čisté ladenie?
Správna odpoveď: Pytagoras
3. Aký typ ladenia vznikol v 18. storočí a používa sa dodnes?
Správna odpoveď: Temperované ladenie
4. Čo znamenajú slová disonancia a konsonancia?
Správna odpoveď: Nepríjemný súzvuk a ľubozvučnosť
5. Čo charakterizuje renesančnú hudbu?
Správna odpoveď: Polyfónia
6. Ktoré hudobné štýlové obdobie sa vyznačovalo prezdobenosťou?
Správna odpoveď: Baroko
7. S ktorými troma menami sa spája klasicizmus?
Správna odpoveď: Haydn, Mozart, Beethoven
8. Ktoré obdobie nasleduje po klasicizme?
Správna odpoveď: Obdobie romantizmu
9. Ktorá hudba v zásade neladí?
Správna odpoveď: Nekvalitná, zle spracovaná hudba

Galéria

 

Ďalšie užitočné informácie

 

Životopis: doc. Mária Heinzová, ArtD.
CV Mária Heinzová.pdf

Prečítajte si NOVINY číslo 3

Noviny číslo 3.pdf

Diskutujte aj na Facebooku

Diskutujte o prednáške aj na Facebooku