2. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo krevety a morské sasanky žijú spolu? 
Autor: Prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.

Slovo „symbióza“ pochádza z Gréckeho výrazu „sym-biosis“ (= žijúce spolu). Ale žiť spolu nie vždy znamená, že to vyhovuje obom partnerom. Takú väzbu nazýváme „mutualizmus“. Príkladom je známe súžitie raka pustovníckeho so sasankami. Sasanka raka chráni jej pŕhlivými bunkami pred dravcami, rak ich zato prenáša z miesta na miesto a delí sa s nimi o potravu. Pre obidvoch je to veľmi výhodné. Niektoré zvieratká sa ale len nasťahujú na veľké telo svojho hostiteľa, napríklad malé kôrovce do jamiek na povrchu morské hubky. Hubka o nich nevie, oni jej neškodia, len sa tam skrývajú a zbierajú potravu z vody. Toto sa nazýva „komenzalizmus“. Ak ale jeden druhému škodí, a druhý z toho nemá osoh, hovoríme o „parazitizme“. Všetko toto sú len rôzne spôsoby vyjadrenia symbiózy, tj. súžitia dvoch rôznych organizmov.

Videozáznam z prednášky

Videomateriál použitý na prednáške
 


 

Stiahnite si prednášku v PDF formáte

Prednáška č. 2 Prečo krevety žijú s morskými sasankami (PDF)

Pozrite si správne odpovede z 1. skúšobného testu

1. Čo je to symbióza?
Správna odpoveď: Spolužitie
2. Ako sa volá symbiotický vzťah, ktorý je výhodný pre oboch partnerov?
Správna odpoveď: Mutualizmus
3. Ako sa volá symbiotický vzťah, ktorý vyhovuje jednému partnerovi ale neškodí druhému?
Správna odpoveď: Komenzalizmus
4. Ako sa volá symbiotický vzťah, ktorý je výhodný len pre jedného partnera a druhému škodí?
Správna odpoveď: Parazitizmus
5. Koľko druhov krevetiek žije v moriach a sladkých vodách?
Správna odpoveď: okolo 5000
6. Ako to že sasanka nepopŕhli a nezje krevetku?
Správna odpoveď: Krevetka sa potrie slizom zo sasanky a tá ju nerozozná
7. Ako prebieha životný cyklus krevetky?
Správna odpoveď: Vyliahnutie-Larválne štádium-Premena-Aklimatizácia
8. Akú "službu" ponúkajú krevetky rybám?
Správna odpoveď: Čistenie samotných rýb
9. Ako dá ryba najavo že chce očistiť?
Správna odpoveď: Pripláva ku sasanke, postaví sa hlavou hore, široko otvorí ústa a žiabrové kryty

Galéria

 

Ďalšie užitočné informácie

 

Životopis: Prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
CV Zdeněk Ďuriš.pdf

Prečítajte si NOVINY číslo 1

NOVINY cislo 2.pdf

Diskutujte aj na Facebooku

Diskutujte o prednáške aj na Facebooku