Detská Univerzita Komenského Online Datalan
 

 
 

5. prednáška

 

Prečo sa orientujeme v priestore a zároveň v čase?
Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.

Počul si už o časopriestore? Vieš ktorí známi vedci sa v minulosti touto témou zaoberali ? Až keď si pozrieš nasledujúcu prednášku,zistíš,aká je geografia neuveritelne zaujímavá a kde všade ju využívame v každodennom živote. Chceš zistiť ako sa môžeš orientovať v prietore a čase? Potom je  prednáška od pána profesora Vladimíra Ira presne pre teba. Dozvieš sa mnohé zaujímavosti o ktorých si doteraz určite nevedel toľko,koľko môžeš zistiť práve teraz.

Pozrite si videozáznam z prednášky

 

 

Stiahnite si prednášku v PDF formáte

Prečo sa orientujeme v priestore a zároveň v čase.pdf

Prečo_lietadlo_nespadne-1.png

Pozrite si správne odpovede z 5. skúšobného testu 

1. Časopriestor je štvorrozmerný priestor, ktorý zjednocuje trojrozmerný fyzikálny priestor a čas
Správna odpoveď: áno
2. Ktorý z uvedených nástrojov nám umožní lepšie sa zorientovať v priestore a čase?
Správna odpoveď: GPS
3. Kto je autorom Teórie relativity?
Správna odpoveď: Albert Einstein
4. Všetky objekty aj my sa pohybujeme nielen v priestore, ale aj v ___________
Správna odpoveď: čase
5. Ako sa najlepšie naučíme orientovať v čase a priestore?
Správna odpoveď: čítaním kníh,používaním máp,cestovaním a poznávaním
6. Ktorá vedná disciplíne okrem fyziky sa zaoberá otázkou časopriestoru?
Správna odpoveď: geografia
7. Pojem priestoročas zaviedol:
Správna odpoveď: Herman Minkowski
8. Rozvoj priestorového vnímania (priestorovej orientácie) je ____________ proces
Správna odpoveď: postupný
9. Záznam o každej udalosti sa skladá vždy zo štyroch čísiel, kde tri z nich udávajú polohu udalosti v priestore (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka a horská výška) a jeden údaj udáva čas kedy nastala
Správna odpoveď: nie

 

 

 

Fotoreport z 5. Prednášky : 

Galéria

 

Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
fotoCV Vladimír Ira.pdf

 

 

Prečítajte si   NOVINY číslo 5.pdf

 

Diskutujte o prednáške aj na Facebooku