Detská Univerzita Komenského Online Datalan
 

 
 

2. prednáška

 

Prečo lietadlo nespadne?
Doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc.


Ako funguje gravitácia? O čom hovorí Archimédov zákon? Počuli ste už niekedy o zákone akcie a reakcie ? Prečo môžeme používať helikoptéry a lietadlá na prepravu ťažkého nákladu? Toto všetko a ešte mnohé ďalšie zaujímavosti sa dozviete, keď si pozriete prednášku pána profesora Vladimíra Černého.

Pozrite si videozáznam z prednášky

 

 

Stiahnite si prednášku v PDF formáte

Prečo lietadlo nespadne ? .pdf

Pozrite si správne odpovede z 2. skúšobného testu:

1. Čo rozumiete pod pojmom gravitácia?
Správna odpoveď: zemská príťažlivosť resp. silové pôsobenie Zeme
2. Pôsobí gravitácia aj na ľudí ?
Správna odpoveď: áno
3. Aký prostriedok vznikol pozorovaním teplého dymu stúpajúceho nahor ?
Správna odpoveď: lietajúci balón
4. Definícia - „Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná váhe kvapaliny telesom vytlačenej.“ je:
Správna odpoveď: Archimédov zákon
5. Ktorú z uvedených možností použil Pán profesor ako príklad na zákon akcie a reakcie ?
Správna odpoveď: silný ventilátor umiestnený na skateboarde,výstrel z pušky...
6. Prečo sa vrtuľa vovnútri ventilátora točí?
Správna odpoveď: pretože lopatky ventilátora sú šikmo natočené voči smeru svojho rotačného pohybu
7. Helikoptéra je obrovský ventilátor, ktorý fúka slabý prúd vzduchu nadol pod seba a vzniknutá reakcia nadľahčuje helikoptéru až tak, že stúpa nahor
Správna odpoveď: nie
8. Ak má lietadlo zošikmené krídla a letí vysokou rýchlosťou,silný _____________ udržuje lietadlo tak,aby nespadlo.
Správna odpoveď: prúd vzduchu
9. Každá sila, ktorou teleso A pôsobí na teleso B v nejakom smere, je vždy sprevádzaná aj silou, ktorou teleso B pôsobí v opačnom smere na teleso A.Táto definícia nám hovorí o:    
Správna odpoveď: zákone akcie a reakcie resp. Newtonovom zákone

 

Fotoreport z 2. Prednášky : 

Galéria

 

Doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc.
foto Životopis Doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc..pdf

PNG CV.png

 

Prečítajte si   NOVINY číslo 2.pdf

 

Diskutujte o prednáške aj na Facebooku