Detská Univerzita Komenského 2020 Live Online Datalan

DUK 2020 Live Online priniesla deťom aj tento rok nové vedomosti a spestrila im leto

 

Ahojte milé deti aj rodičia, aj tento rok vám DATALAN priniesol možnosť študovať online a získať diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského Online. Na prázdninovú online univerzitu sa každý rok hlásia stovky detí, ktoré lákajú nielen zaujímavé a netradičné témy prednášok, ale aj možnosť vidieť a počúvať univerzitného profesora.

Študovať mohol ktokoľvek odkiaľkoľvek, zo Slovenska aj zahraničia - stačí na to len počítač, internet a chuť vzdelávať sa. Štúdium je každoročne pre deti bezplatné a jedinou podmienkou je vek od 9 do 14 rokov

Na deti aj toto leto čakali skutočne zaujímavé, ale aj zábavné videoprednášky, a špičkoví prednášajúci, ktorí sa s nimi podelili o svoje bohaté znalosti. Online univerzita je jedinečná príležitosť dozvedieť sa jednoduchou online formou mnoho netušených faktov z rôznych vedných disciplín – deti spoznali príčiny prírodných javov, dôležité historické udalosti a prezradili sme im zaujímavosti z oblastí ako sú medicína, medzinárodné právo či psychológia. Deťom sa exkluzívne prihovoril aj Minister školstva.

Deti si mohli novozískané vedomosti overiť hneď v online skúšobných testoch a získavať tak za štúdium body. Absolventmi univerzity a hrdými majiteľmi univerzitného diplomu sa stali tí študenti, ktorí si pozreli aspoň 6 z 9 videoprednášok a úspešne absolvovali aspoň 6 z 9 testov.

S DUK 2020 Live Online využijete nielen prázdniny, ale aj čas za počítačom naplno a užitočne!

Štúdium je bezplatné a každoročne ho organizuje spoločnosť DATALAN, v partnerskej spolupráci s Divadlom Aréna a Univerzitou Komenského. Prístupné bolo na webe dukonline.sk počas celých letných prázdnin.

Kompletné pravidlá DUK 2020 live online.
Ako sa prihlásiť, študovať, kde pozerať videá a vypĺňať testy, čo splniť za získanie diplomu a odmeny – to všetko sme zhrnuli do súboru DUK 2020 live online_FAQ.docx

Informácie o štúdiu

Prihlásenie
• Online štúdium je bezplatné, jedinou podmienkou je prístup na internet a vek od 9 do 14 rokov.
• Prihlasovanie bolo pre online študentov otvorené od 10. júna do 19. júla
• Deti sa mohli prihlasovať výhradne cez formulár na www.duk.sk/registracia
• Po vyplnení a odoslaní registračného formulára im bol na emailovú adresu, uvedenú v registračnom formulári, zaslaný registračný prístupový kód k sledovaniu prednášok a k vyplneniu testu.
• Neregistrovaný študent sa nemôže stať absolventom DUK 2020 Live Online.

Priebeh
• Spolu počas DUK 2020 Live Online odznelo 9 prednášok.
• Každú stredu bolo live vysielanie prednášky na www.stream.duk.sk
• Prvá online prednáška bola zverejnená 1. júla, posledná 26. augusta.
• Zaregistrovaný študent DUK sa prihlasoval na sledovanie prednášky prostredníctvom kódu, ktorým je registračné číslo študenta, čím potvrdil účasť na prednáške.
• Následne bol každý štvrtok o 12:00 zverejnený test na www.dukonline.sk
• Po vzhliadnutí prednášky bolo potrebné, aby študent absolvoval aj test prislúchajúci k prednáške.
• Test bolo potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená
• Skúšobný test ku každej prednáške obsahoval deväť otázok, pričom na úspešné absolvovanie bolo treba správne odpovedať aspoň na šesť z nich.
• Výsledok testu sa študent dozvedel prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bol zaslaný v nasledujúci pondelok.

Výsledky
• Diplomy DUK 2020 Live Online získali tí študenti, ktorí si pozreli aspoň 6 z 9 videoprednášok, ku ktorým zároveň vyplnili skúšobný test, t. j. úspešne absolvovali aspoň 6 z 9 testov.
• Absolventské diplomy zasielame po 7. septembri na adresu, ktorú online študent uviedol v prihlasovacom formulári

BONUS:
Prvých 340 prihlásených detí získalo tričko študenta DUK. A ak zaregistrovaní študenti počas trvania štúdia zaslali svoju fotografiu ako sledujú live online vysielanú prednášku DUK 2020, mohli získať darček - naj fotky odmeníme po skončení štúdia USB kľúčom.

Tešíme sa na spoločný ďalší ročník Detskej Univerzity Komenského 2021!

 

Marek Paščák, generálny riaditeľ DATALAN
žrebuje víťaza notebooku

 

vedator_sk – teoretický fyzik Samuel Kováčik
žrebuje víťaza smart hodiniek

 

DUK 2020: Výsledky a zaujímavé fakty

 

banner_duk_ukoncenie
 
 

IT WORKSHOP: Ako sa ochrániť pred nástrahami online sveta?

 

Ako byť online a v bezpečí?
 

Témy online prednášok 2020 a testy

 

Partneri

Základné informácie