Detská Univerzita Komenského Online Datalan

Čaká nás ďalší zaujímavý a zábavný ročník DUK Online!

 

Ahojte milé deti aj rodičia, aj tento rok vám DATALAN prináša možnosť študovať online a získať diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského Online. Na prázdninovej online univerzite môžete študovať odkiaľkoľvek, zo Slovenska aj zahraničia, stačí ak ste vo veku od 9 do 14 rokov, a máte počítač, internet a chuť vzdelávať sa. Do letnej univerzity sa každoročne hlásia stovky detí, pre ktoré máme pripravené skutočne zaujímavé, inšpiratívne, ale aj zábavné a prekvapivé prednášky. Prázdniny tak využijete naplno a v septembri prídete do školy nabití novými cennými informáciami.

PRIHLÁS SA AJ TY!

Online univerzita je jedinečná príležitosť dozvedieť sa jednoduchou online formou mnoho netušených faktov z rôznych vedných disciplín – spoznáte fyzikálne zákony, chemické reakcie, príčiny prírodných javov, dôležité historické udalosti, prezradíme vám zaujímavosti z oblastí ako sú právo, financie, či psychológia, a cez počítač sa zoznámite sa s najlepšími slovenskými profesormi. Online štúdium bude prístupné od 11. júla do 5. septembra 2017 a na jeho úspešné absolvovanie je potrebné správne odpovedať na aspoň 6 z 9 online kvízov.

Už teraz sa na vás všetkých tešíme, a veríme, že aktuálny ročník vyvolá aspoň taký vysoký ohlas, ako ten minulý. Aké prednášky a kvízy deti absolvovali, si môžete pozrieť v Archíve.

Témy prednášok aktuálneho ročníka sú už zverejnené. Štúdium štartuje 11.júla.

Zaujímavé témy Špičkoví profesori Interaktívne testy Jednoduchý prístup Bezplatné štúdium

 

Prednášky

 
 • 1. prednáška
  Utorok: 11. júla 2017

  Prečo včely bodajú?


  Prof. Dame Carol Robinson University of Oxford
 • 2. prednáška
  Utorok: 18. júla 2017

  Prečo krevety a morské sasanky žijú spolu?

  prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. Prírodovedecká fakulta, Ostravská univerzita
 • 3. prednáška
  Utorok: 25. júla 2017

  Prečo hudba niekedy ladí a niekedy neladí?

  doc. Mária Heinzová, ArtD. rektorka Vysokej školy múzických umení v Bratislave
 • 4. prednáška
  Utorok: 1. augusta 2017

  Prečo môžu byť lieky aj škodlivé?

  prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. dekan Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
 • 5. prednáška
  Utorok: 8. augusta 2017

  Prečo nie sú u nás architekti Superstar?

  prof. Ing. arch. Ján Stempel Fakulta architektúry Českého vysokého učení technického v Prahe
 • 6. prednáška
  Utorok: 15. augusta 2017

  Prečo zabúdame?


  doc. PhDr. Igor Brezina, PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra psychológie
 • 7. prednáška
  Utorok: 22. augusta 2017

  Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie?
  Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 • 8. prednáška
  Streda: 30. augusta 2017

  Prečo sme v Európskej Únii?

  prof. Jozef Bátora, PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra politológie
 • 9. prednáška
   Utorok: 5. septembra 2017

  Prečo sa vyšetruje krv?

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. rektor Univerzity Karlovej v Prahe

Archív prednášok - ročník 2016 a 2015

 

• 2016 - Archív prednášok

• 2015 - Archív prednášok

 

Informácie o štúdiu

 

Termíny

• Online štúdium je bezplatné, jedinou podmienkou je prístup na internet a vek od 9 do 14 rokov.
• Prihlasovanie je pre online študentov otvorené od 1. apríla do 31. júla 2017.
• Prvá online prednáška bude zverejnená 11. júla 2017, posledná 5. septembra 2017.
• Spolu počas DUK 2017 odznie 9 prednášok, a zverejnené budú vždy v utorok nasledujúceho týždňa po uskutočnenej prednáške.

Priebeh

• Každá prednáška bude zverejnená spolu s príslušným on-line skúšobným testom.
• Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená.
• Test ku každej prednáške obsahuje deväť otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na šesť z nich.

Výsledky

• Výsledok testu sa študent dozvie prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný v pondelok pred nasledujúcou prednáškou.
• Diplomy získajú tí študenti, ktorí do 11. septembra 2017 úspešne vyplnia aspoň šesť z deviatich testov. Zaslané budú na adresu, ktorú online študent uviedol v prihlasovacom formulári

Partneri

Kontakt